Wijziging Omgevingsregeling nieuwe normen veiligheid primaire waterkeringen

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bereidt een wijziging voor van de Omgevingsregeling. Voor de veiligheid van de primaire waterkeringen moeten de omgevingswaarden worden gemonitord. Hiervoor worden met deze wijziging nieuwe procedures, randvoorwaarden en normen in de Omgevingsregeling vastgesteld. In 2023 start een nieuwe landelijke beoordelingsronde van de primaire waterkeringen op basis van die nieuwe regels.

Reacties op de consultatie

Er is in totaal 1 reactie binnen gekomen op deze consultatie.

Sorteren op:
  • Anoniem

    Groningen | 29 juli 2022 (14:55)