Berichten over uw Buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijziging Regeling bevordering schone wegvoertuigen

Verkeer

In het kort

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bereidt een wijziging voor van de Regeling bevordering schone wegvoertuigen (Rbsw). De Rbsw verplicht de aanbestedende diensten om een bepaald percentage van hun voertuigen en voertuigdiensten emissievrij aan te besteden. De huidige percentages zijn laag en worden met gemak behaald. Het ministerie stelt voor om deze percentages te verhogen. Op die manier sluiten ze beter aan bij andere afspraken van overheden uit het Klimaatakkoord. Dat is beter voor het klimaat en milieu. Een uitleg over de voorgestelde percentages staat in het beleidskompas onder het kopje 'Relevante documenten'. 

De voorgestelde ophoging gaat over de periode van 2026 tot en met 2030. Bij de percentages emissievrije/schone voertuigen per aanbesteding wordt onderscheid gemaakt tussen typen voertuigen. We stellen de volgende nieuwe percentages emissievrije/schone voertuigen per aanbesteding voor: 

 • Personenauto’s, personenbusjes en bestelbusjes: van 38,5% naar 100% emissievrij;
 • Ov-bussen: van 65% schone bussen, waarvan de helft emissievrij naar 100% emissievrij;
 • Vrachtauto’s (zware voertuigen): van 15% naar 50% schone voertuigen, waarvan een kwart emissievrij (12,5% van het totaal).

In de volgende gevallen blijven voor aanbestedingen de standaard doelstellingen uit de EU-richtlijn gelden: 

 • Bij een tekort aan aanbod van geschikte voertuigen op de markt;
 • Bij het ontbreken van voldoende openbare laadpalen, waardoor de voertuigen niet ingezet kunnen worden;
 • Bij onvoldoende capaciteit op het elektriciteitsnet (netcongestie), waardoor de voertuigen niet ingezet kunnen worden;
 • Als aanbestedingen al gestart waren vóór het publiceren van de nieuwe regeling. 

Wat is het doel van de wijziging? 

 • Verminderen van de uitstoot van CO2;
 • Bijdragen aan een beter milieu en betere luchtkwaliteit;
 • Stimuleren van duurzame mobiliteit.

Wilt u reageren? 

U kunt tot en met 20 augustus 2024 via deze website reageren op alle onderdelen van de regeling en de toelichting. 

 1. Verwacht u dat de regeling effect zal hebben op u of uw organisatie?
 2. Zijn de nieuwe doelstellingen haalbaar voor uw organisatie, en waarom?
 3. Vindt u dat er andere uitzonderingen moeten worden toegevoegd, en waarom?
 4. Verwacht u dat uw organisatie gebruik moet maken van de uitzonderingen, en waarom?
 5. Hebt u ideeën over hoe netcongestie door aanbestedende diensten aangetoond kan worden?

Reageren op deze consultatie

Reacties op deze consultatie1 openbaar

ReagerenBekijk alle reacties
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Terug naar overzicht

Op de hoogte blijven van dit wetsvoorstel?

Abonneer op deze consultatie

Op de hoogte blijven van wetsvoorstellen waar u interesse in heeft?

Abonneer op nieuwe consultaties