Wijziging Regeling bevordering schone wegvoertuigen

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bereidt een wijziging voor van de Regeling bevordering schone wegvoertuigen (Rbsw). De Rbsw verplicht de aanbestedende diensten om een bepaald percentage van hun voertuigen en voertuigdiensten emissievrij aan te besteden. De huidige percentages zijn laag en worden met gemak behaald. Het ministerie stelt voor om deze percentages te verhogen. Op die manier sluiten ze beter aan bij andere afspraken van overheden uit het Klimaatakkoord. Dat is beter voor het klimaat en milieu. Een uitleg over de voorgestelde percentages staat in het beleidskompas onder het kopje 'Relevante documenten'. 

Reacties op de consultatie

Er is in totaal 1 reactie binnen gekomen op deze consultatie.

Sorteren op:
  • Anoniem

    's-Hertogenbosch | 11 juli 2024 (16:22)