Wijziging Regeling beheer verpakkingen ivm statiegeld

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bereidt regelgeving voor waarmee statiegeld op kunststof flessen kan worden opgelegd. Hiervoor is eerder het Besluit maatregelen kunststof drankflessen (https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2019/06/13/besluit-kunststof-drankflessen) opgesteld. Aanvullend wordt nu in een ministeriële regeling de minimale hoogte van het statiegeld vastgesteld en wordt verplicht dat er op de kunststof flessen ‘statiegeldfles’ wordt vermeld.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 07-10-2019
Einddatum consultatie 04-11-2019
Status Regeling in werking getreden
Type consultatie Ministeriële regeling
Organisatie Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Keten-ID 9743
Onderwerpen Afval Organisatie en beleid

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

• Producenten, zij dienen de minimale hoogte van statiegeld te heffen en uit te keren;
• Daarnaast dienen zij op hun kunststof flessen ‘statiegeldfles’ te vermelden;
• Consumenten krijgen het statiegeldbedrag terug als zij hun flessen inleveren.

Doelen van de regeling zijn:
• zorgen voor eenduidigheid;
• vastleggen van de minimale hoogte van het statiegeld en de aanduiding op de verpakkingen.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Doel van de regeling en het invoeren van statiegeld is het terugdringen van zwerfafval en het bevorderen van de inzameling en recycling van kunststof flessen. Het vermelden van ‘statiegeldfles’ zorgt voor duidelijkheid voor de consument.

Waarop kunt u reageren

U kunt tot en met 4 november via deze website reageren op de regeling en in het bijzonder op de vastgelegde minimale hoogten van statiegeld en de aanduiding ‘statiegeldfles’ op de flessen.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Overige documenten

Externe bronnen

Te wijzigen regeling Regeling beheer verpakkingen

Bron: wetten.overheid.nl

Besluit kunststof drankflessen

Bron: www.rijksoverheid.nl

Besluit over in werking treding

Bron: zoek.officielebekendmakingen.nl

Kamerbrief over wijziging Ontwerpbesluit maatregelen kunststof drankflessen

Bron: www.rijksoverheid.nl

Publicatie in de Staatscourant

Bron: zoek.officielebekendmakingen.nl

wijziging van het Besluit beheer verpakkingen 2014

Bron:

wijziging van het Besluit beheer verpakkingen 2014

Bron: zoek.officielebekendmakingen.nl