Wijziging Regeling beoordeling reinigbaarheid grond

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bereidt een wijziging voor van de Regeling beoordeling reinigbaarheid grond 2006 (Rbrg). Het gaat om de volgende twee wijzigingen:

Consultatie berichten

Overzicht van alle berichten bij de consultatie, gesorteerd op datum

Regelgeving is in werking getreden, 20 oktober 2023

De Regeling is op 19 april 2023 in de Staatscourant gepubliceerd, en op 1 juli 2023 in werking getreden.

Consultatie rapport gepubliceerd, 13 februari 2023

De samenvatting van de reactie is op de website gepubliceerd. Het ministerie zal op een later moment inhoudelijk reageren.

Consultatieperiode aangepast, 18 januari 2023

De consultatie is met ene week verlengd, dus tot en met 29 januari 2023. U hebt dus een week langer om te reageren.

Consultatieperiode aangepast, 18 januari 2023

De consultatie is met ene week verlengd, dus tot en met 29 januari 2023. U hebt dus een week langer om te reageren.