Wijziging Regeling energie vervoer kalenderjaren 2022-2030

Het ministerie van IenW wil de Regeling energie vervoer wijzigen: • Inboekmogelijkheden voor leveringen hernieuwbare energie aan de binnenvaart en leveringen van EN15940 biobrandstof worden versoepeld; • De lijst inboekbare vaste installaties wordt uitgebreid; • Een mogelijke verlaging van de multiplier zeevaart wordt voorgelegd; • De vermenigvuldigers voor inboekingen van verschillende categorieën energiedragers worden verlaagd; • en enkele tekstuele verduidelijkingen.

Consultatie berichten

Overzicht van alle berichten bij de consultatie, gesorteerd op datum

Regelgeving is in werking getreden, 10 februari 2023

De Regeling is op 27 december 2022 in de Staatscourant gepubliceerd, en op 1 januari 2023 in werking getreden.
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2022-35386.html

Consultatie rapport gepubliceerd, 10 februari 2023

Het hoofdlijnenverslag van de internetconsultatie is op de website geplaatst. Hier is ook de inhoudelijke reactie van het ministerie in opgenomen. De regeling is op 1 januari 2023 in werking getreden.

Nieuwe versie concept regeling toegevoegd, 3 november 2022

Vanwege vragen uit de markt is de tekst in de Regeling aangepast en verduidelijkt.

Nieuwe versie concept regeling toegevoegd, 2 november 2022

Gisteren is een aangepaste versie van de Regeling op de website geplaatst. Helaas is daar toch nog een fout in geslopen. Vandaag 2 november 2022 is de allernieuwst versie op de website geplaatst.

Consultatieperiode aangepast, 1 november 2022

vanwege een toevoeging in de Regeling is de reactietermijn verlengd tot en met 8 november 2022.

Nieuwe versie concept regeling toegevoegd, 1 november 2022

d.d. 1 november 2022: In de Regeling zijn een aantal wijzigingen opgenomen, weergegeven in rood. Er is ook een toelichtend document aan de website toegevoegd.
Vanwege deze toevoeging is ook de rectietermijn verlengd, tot en met 8 november 2022.