Berichten over uw Buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijziging Regeling vervoer gevaarlijke stoffen met zeeschepen

Verkeer

In het kort

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bereidt een wijziging voor van de Regeling vervoer gevaarlijke stoffen met zeeschepen (Rvgz). Met deze wijziging krijgt de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) een zelfstandige bevoegdheid om een vervoersverbod op te leggen als de regels uit de International Maritime Dangerous Goods (IMDG) code worden overtreden.

Doel van de regeling

De regeling biedt de ILT de mogelijkheid om een vervoersverbod op te leggen wanneer zij een overtreding van de regels uit de IMDG-code opmerkt. Het gaat hierbij om een overtreding tijdens het transport van gevaarlijke stoffen over de Nederlandse binnenwateren (incl. havens) per zeeschip. De vervoerder kan na herstel van alle vastgestelde overtredingen (veiligheidsrisico’s) het transport vervolgen.

Uw reactie

U kunt tot en met 14 juni 2023 via deze website reageren op alle onderdelen van de ontwerpregeling en de toelichting. 

Consultatieverslag

Het is niet meer mogelijk om te reageren op deze consultatie. Download hier het consultatieverslag.

Reacties op deze consultatie2 openbaar

Bekijk alle reacties
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Terug naar overzicht

Op de hoogte blijven van dit wetsvoorstel?

Abonneer op deze consultatie

Op de hoogte blijven van wetsvoorstellen waar u interesse in heeft?

Abonneer op nieuwe consultaties