Wijziging Regeling Wfsv i.v.m. aanpassing van de premiedifferentiatie voor werknemersverzekeringen

Deze ministeriële regeling regelt twee dingen in verband met de invoering WW-premiedifferentiatie (zie het Wetsvoorstel arbeidsmarkt in balans). Ten eerste vervallen enkele bepalingen in de Regeling Wfsv in verband met de afschaffing van de sectorfondsen. Ten tweede wordt het overgangsrecht omtrent de sectoraansluiting van uitzendbedrijven afgeschaft en worden nieuwe regels gesteld ten aanzien van de sectoraansluiting van payrollbedrijven.

Reacties op de consultatie

In totaal zijn 9 reacties op deze consultatie openbaar.

Sorteren op: