Wijziging Rude in verband met de wijziging van artikel 12.1 Telecommunicatiewet

Wijziging van de Regeling universele dienstverlening en eindgebruikersbelangen

Door een voorgenomen wijziging van artikel 12.1 Telecommunicatiewet en een daarop vooruitlopende wijziging van het Besluit universele dienstverlening en eindgebruikersbelangen zijn bepaalde nummergebruikers niet langer verplicht zich aan te sluiten bij een geschillencommissie. Aangezien artikel 3.5a Rude deels gebaseerd was op deze verplichting, moet het artikel aan deze wijzigingen worden aangepast.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 16-05-2014
Einddatum consultatie 13-06-2014
Status Gesloten
Type consultatie Ministeriële regeling
Organisatie Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Onderwerpen ICT

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

Door een voorgenomen wijziging van artikel 12.1 Telecommunicatiewet en een daarop vooruitlopende wijziging van het Besluit universele dienstverlening en eindgebruikersbelangen zijn gebruikers van bepaalde categorieën nummers niet langer verplicht zich aan te sluiten bij een Onze Minister van Veiligheid en Justitie erkende geschillencommissie. Aangezien artikel 3.5a Rude deels gebaseerd was op deze aansluitverplichting, moet het artikel aan deze wijzigingen worden aangepast.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Aanbieders van telefonische informatiediensten (18- en 090x-nummers), aanbieders van openbare elektronische communicatiediensten, ACM (toezichthouder), consumenten.

Verwachte effecten van de regeling

Bedrijfseffecten van deze regeling vallen binnen het kader van de met deze regeling verband houdende aanpassing van het Besluit universele dienstverlening en eindgebruikersbelangen.

Doel van de consultatie

De consultatie vindt plaats om consumenten, organisaties en bedrijven te informeren over de in voorbereiding zijnde regelgeving en hen de gelegenheid te bieden een reactie te geven op het voorstel.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

Alle onderdelen.

Meer informatie