Wijziging RVV 1990 in verband met aanpassing definitie rolstoeltoegankelijke voertuigen

Reactie

Naam Anoniem
Plaats De Groeve
Datum 22 april 2023

Vraag1

Hebt u vragen of opmerkingen? U kunt via deze website reageren op alle onderdelen van de regeling en de toelichting.
Zoals de te wijzigen begripsbepaling in artikel 86c in de versie voor de internetconsultatie is opgenomen wijzigt er feitelijk niets. Ik ga er vanuit dat het woord ‘bedrijfsauto’ abusievelijk is gebruikt en dat het de bedoeling is dat hier het woord ‘ bestelauto’ moet staan om de vrachtauto’s en autobussen uit te sluiten