Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijziging RVV 1990 in verband met aanpassing definitie rolstoeltoegankelijke voertuigen

Verkeer

In het kort

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bereidt een wijziging voor van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990), om de definitie van ‘voor rolstoelen toegankelijk voertuig’ te wijzigen. 

Milieuzones (en in de toekomst zero-emissiezones) zijn bedoeld om vervuilende voertuigen te weren uit binnensteden. Op dit moment zijn alle voertuigen die toegankelijk zijn voor rolstoelen én voorzien zijn van een bijzonderheidscode vrijgesteld. Door de wijziging geldt de vrijstelling alleen nog voor aangepaste personen- en bedrijfsauto’s (bestelbusjes) met een bijzonderheidscode.

Hiermee vervalt de vrijstelling voor autobussen en vrachtwagens.

Wat is het doel?

Het doel van de regeling is ervoor te zorgen dat vervuilende voertuigen uit de milieuzone geweerd worden, zonder reizigers in een rolstoel te duperen. Achterliggend doel is de luchtkwaliteit en leefbaarheid in steden te verbeteren.

De vrijstelling is ooit bedoeld om rolstoelgebruikers met aangepaste auto’s niet buiten te sluiten van milieuzones. Aangepaste auto’s werden vrijgesteld door een zogeheten bijzonderheidscode. Door de ruime definitie van rolstoeltoegankelijkheid geldt deze vrijstelling ook voor dieselautobussen met een bijzonderheidscode, ook als de bus andere doelgroepen dan rolstoelgebruikers vervoert.

In de voorgestelde wijziging blijft de vrijstelling gelden voor personen- en bedrijfsauto’s die voor rolstoelgebruikers zijn aangepast. Maar de vrijstelling voor voertuigen anders dan personenauto’s en bedrijfsauto’s wordt geschrapt. Hierdoor worden meer vervuilende dieselautobussen en vrachtwagens geweerd uit de milieuzone. Wel is er mogelijkheid voor deze doelgroep om een ontheffing aan te vragen mits ze voldoen aan de ontheffingseisen.

Bovendien wordt de bestaande vrijstellingsregeling op basis van bijzonderheidscodes als oneerlijk gezien, omdat deze codes sinds begin jaren 2010 niet meer worden uitgegeven door de RDW. Het schrappen van deze regeling beoogt ook een gelijker speelveld te realiseren voor ondernemers met dieselautobussen.

Uw reactie

U kunt tot en met 22 mei via deze website reageren op alle onderdelen van de regeling en de toelichting.

Consultatieverslag

Het is niet meer mogelijk om te reageren op deze consultatie. Download hier het consultatieverslag.

Reacties op deze consultatie3 openbaar

Bekijk alle reacties
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Terug naar overzicht

Op de hoogte blijven van dit wetsvoorstel?

Abonneer op deze consultatie

Op de hoogte blijven van wetsvoorstellen waar u interesse in heeft?

Abonneer op nieuwe consultaties