Wijziging van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het verkorten van de wettelijke betaaltermijn tot 30 dagen

Dit wetsvoorstel strekt tot wijziging van artikel 6:119a lid 6 BW en zorgt ervoor dat grote ondernemingen in hun handelsrelatie met mkb-ondernemingen een betaaltermijn van ten hoogste 30 dagen kunnen afspreken.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 01-10-2020
Einddatum consultatie 12-11-2020
Status Gesloten
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Onderwerpen Ondernemen Economie Handel

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd nadat de consultatie is gesloten. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn. Voordat reacties gepubliceerd worden, worden deze eerst gecontroleerd op beledigende of aanstootgevende uitspraken.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Grote ondernemingen en mkb-ondernemingen. Voor de afbakening van “grote ondernemingen” is aangesloten bij criteria uit het jaarrekeningenrecht zoals beschreven in de artikelen 395a t/m 398 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

De verwachte effecten zijn: grote ondernemingen zullen eerder facturen van mkb-ondernemingen betalen waardoor mkb-ondernemingen over meer cashflow kunnen beschikken en ze op deze manier in staat worden gesteld investeringen te doen. Grote ondernemingen zullen daarentegen over minder cashflow beschikken, waardoor ze eventueel via andere kanalen kapitaal moeten aantrekken.

Waarop kunt u reageren

Er kan op het concept wetsvoorstel en concept memorie van toelichting gereageerd worden.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

  • IAK

    Beantwoording van de 7 vragen uit het Integraal afwegingskader voor beleid en regelgeving ten behoeve van het concept wetsvoorstel Wijziging van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het verkorten van de wettelijke betaaltermijn tot 30 dagen