Wijziging Wfsv in verband met deactiveren quotumheffing

Nadat de quotumheffing is geactiveerd, wordt mogelijk gemaakt deze weer te deactiveren. Daarnaast wordt over het eerste jaar na de eerste activering geen heffing opgelegd, maar uitsluitend het quotumtekort kenbaar gemaakt aan de werkgever.

Reacties op de consultatie

In totaal zijn 5 reacties op deze consultatie openbaar.

Sorteren op: