Wijziging Wegenverkeerswet 1994, Wet Stoprijbewijs

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bereidt een wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 voor (Wet stoprijbewijs). Door de wijziging kan men bij vermissing van het rijbewijs of (vermoeden van) fraude dit direct digitaal melden bij de RDW. Dit zorgt voor een snelle ongeldigheid van het rijbewijs. Daarmee samenhangend vervalt de verplichting om aangifte bij de politie te doen, en de in de praktijk gegroeide mogelijkheid om melding bij de gemeente te doen blijft bestaan.

Consultatie berichten

Overzicht van alle berichten bij de consultatie, gesorteerd op datum

Link toegevoegd, 3 januari 2022

De Wet is op 7 juni 2021 in het Staatsblad gepubliceerd. Het moment van in werkingtreding wordt in artikel II t/m V besproken.

Consultatie rapport gepubliceerd, 18 februari 2020