Verzamelwet kinderopvang

Met het wetsvoorstel wordt de Wet kinderopvang (Wko) op vier punten gewijzigd. Ouders waarvan één van de ouders wegens een Wlz-indicatie niet kan werken en niet voor de kinderen kan zorgen, krijgen aanspraak op kinderopvangtoeslag. Verder wordt de werkloosheidstermijn voor een zwangere vrouw verlengd. Tot slot worden twee technische correcties doorgevoerd in de Wko: het herstel van de verwijzing naar mbo-studenten en het gelijktrekken van de koppeling met de Wet IB 2001.

Consultatie berichten

Overzicht van alle berichten bij de consultatie, gesorteerd op datum

Nieuwe versie concept regeling toegevoegd, 3 december 2019

Er is een nieuwe versie van de Verzamelwet kinderopvang toegevoegd vanwege enkele kleine wijzigingen in de tekst.
Inhoudelijk is er niets gewijzigd.