Wijzigingen in Arbeidsomstandighedenbesluit door invoering registratieplicht duikberoepen e.a.

Reactie

Naam Cardioloog en Duikerarts B (Drs M.J.W. Grosfeld)
Plaats Son en Breugel
Datum 29 september 2022

Vraag1

U kunt reageren op alle onderdelen.
In de toelichting op het AMvB wordt gesproken over vervanging van certificatie door registratie. Dat lijkt mij onmogelijk.
Registratie kan pas na toetsing op registratie-eisen dwz “certificering”
Overigens is een openbaar register heel welkom omdat dit de transparantie bevordert.