Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijzigingen in Arbeidsomstandighedenbesluit door invoering registratieplicht duikberoepen e.a.

Reactie

Naam Cardioloog en Duikerarts B (Drs M.J.W. Grosfeld)
Plaats Son en Breugel
Datum 29 september 2022

Vraag1

U kunt reageren op alle onderdelen.
In de toelichting op het AMvB wordt gesproken over vervanging van certificatie door registratie. Dat lijkt mij onmogelijk.
Registratie kan pas na toetsing op registratie-eisen dwz “certificering”
Overigens is een openbaar register heel welkom omdat dit de transparantie bevordert.
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht