Wijzigingen in Arbeidsomstandighedenbesluit door invoering registratieplicht duikberoepen e.a.

Consultatie gesloten Werk

In het kort

Voor arbeid met vuurwerk en duikarbeid zijn certificatieverplichtingen van kracht die voor kleine beroepsgroepen relatief kostbaar zijn en veel kennis over accreditatienormen en certificatietechniek vragen. Deze verplichtingen worden omgezet naar registratieverplichtingen die goedkoper en eenvoudiger te hanteren zijn, zonder dat dit inboet op de veiligheid en de gezondheid. Daarnaast worden onder meer wijzigingen doorgevoerd op het gebied van arbeidsgezondheidskundig onderzoek bij duikarbeid.

Reacties op deze consultatie4 openbaar

Bekijk alle reacties