Wijziging besluit beschikbaarheidbijdrage Wmg ivm inzicht in capaciteit en patiëntenspreiding

Deze wijziging van het Besluit beschikbaarheidbijdrage WMG regelt dat de functies inzicht in capaciteit en patiëntenspreiding kunnen worden bekostigd via een beschikbaarheidbijdrage.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 27-10-2022
Einddatum consultatie 24-11-2022
Status Gesloten
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Keten-ID 13312
Onderwerpen Organisatie en beleid

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Deze wijziging is van belang voor de verschillende zorgpartijen die zich bezig houden met inzicht in capaciteit en patiëntenspreiding.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Op dit moment wordt inzicht in capaciteit en patiëntenspreiding bekostigd via een tijdelijke overeenkomst die tot stand is gekomen tijdens de Covid-19 pandemie. Na wijziging van het Besluit beschikbaarheidbijdrage WMG kan worden overgegaan tot een andere - beter passende - vorm van bekostiging.

Waarop kunt u reageren

Het besluit en de bijbehorende toelichting.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

  • IAK

    Beantwoording vragen uit het Integraal afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)

Externe bronnen

Besluit beschikbaarheidbijdrage WMG

Bron: wetten.overheid.nl