Wijziging Besluit financieel beheer politie i.v.m. LFU politie

Dit besluit regelt de wijziging van het Besluit financieel beheer politie in verband met het Besluit levensfase-uren politie.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 28-06-2018
Einddatum consultatie 22-08-2018
Status Gesloten
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Justitie en Veiligheid
Keten-ID 8542
Onderwerpen Organisatie en beleid

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn. Voordat reacties gepubliceerd worden, worden deze eerst gecontroleerd op beledigende of aanstootgevende uitspraken. Deze controle kan enkele dagen duren.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

De politie

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Als gevolg van het ontwerp wordt op de balans van de rechtspersoon politie alleen een voorziening voor levensfase-uren als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder rr, van het Besluit algemene rechtspositie politie opgenomen, voor zover bij de toepassing hoofdstuk V.A. van het Besluit algemene rechtspositie politie verwachte uitgaven ontstaan.

Waarop kunt u reageren

Op alle onderdelen is een reactie mogelijk.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Externe bronnen

Te wijzigen regeling Besluit financieel beheer politie

Bron: wetten.overheid.nl