Ontwerp besluit wijziging van het Besluit gegevensverwerving CBS

Het besluit actualiseert welke partijen specifieke gegevens dienen te verstrekken aan het CBS; a. actualisatie van rechtspersonen in artikel 1 van het Besluit gegevensverwerving CBS; b. actualisatie van standaard bedrijfsindeling; c. mogelijke verplichting aan groepsmaatschappijen om één gecombineerde opgave aan te leveren; d. mogelijke verplichting voor agrariërs om specifieke landbouwgegevens aan te leveren; e. het CBS krijgt toegang tot de gegevens uit het Uniforme Pensioen Overzicht (UPO).

Consultatie berichten

Overzicht van alle berichten bij de consultatie, gesorteerd op datum

Consultatie rapport gepubliceerd, 27 juli 2016