Wijziging Besluit Jeugdwet SKJ

De Stichting Kwaliteitszorg Jeugd is het onafhankelijk beroepsregister voor de registratie van jeugdprofessionals. Het bestuur van de Stichting Kwaliteitszorg Jeugd is de afgelopen jaren tot de conclusie gekomen dat de huidige wijze van besturen niet meer past bij de omvang en ingewikkeldheid van de taken van de stichting. De stichting wil daarom werken naar een professioneler bestuur met een raad van toezicht. Een raad van toezicht houdt toezicht op het beleid en de gang van zaken van het bestuur.  Voor deze verandering is een wijziging van het Besluit Jeugdwet nodig. Het voorstel is om het Besluit Jeugdwet hiervoor op twee punten te wijzigen: schrappen van de eis dat de leden van het bestuur worden benoemd op voordracht van de beroepsverenigingen en opnemen van een verplichting tot het instellen van een RvT waarvan één van de leden wordt benoemd op voordracht van de beroepsverenigingen.

Reacties op de consultatie

Er is in totaal 1 reactie binnen gekomen op deze consultatie.

Sorteren op: