Wijziging Besluit allocatie arbeidskrachten door intermediairs ivm invoering toelatingsplicht

Als gevolg van de wijziging van de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs i.v.m. het wetsvoorstel Wet toelating terbeschikkingstelling van arbeidskrachten behoeft het Besluit allocatie arbeidskrachten door intermediairs eveneens aanpassing.

Reacties op de consultatie

In totaal zijn 16 reacties op deze consultatie openbaar.

Sorteren op: