Wijziging Bwft BES

Met onderhavig besluit worden enkele wijzigingen aangebracht in het Besluit ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme BES (Bwft BES). Aanleiding voor de wijziging van Bwft BES is de wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme BES (Wwft BES).

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 10-07-2020
Einddatum consultatie 04-09-2020
Status Gesloten
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Financiën
Keten-ID 11822
Onderwerpen Financieel toezicht

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Wwft plichtige instellingen in Caribisch Nederland

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Zie toelichting voorstel

Waarop kunt u reageren

gehele conceptvoorstel

Downloads

Externe bronnen

Te wijzigen regeling Bwft BES

Bron: wetten.overheid.nl