Wijziging van het Dagloonbesluit werknemersverzekeringen

Reactie

Naam JJE Theunissen
Plaats Amstenrade
Datum 11 juli 2024

Vraag1

Geen specifieke vraagstelling. U kunt reageren op alle onderdelen.
Net zoals in de toeslagenaffaire worden al jarenlang WIA-uitkeringsgerechtigden met een (gedeeltelijk) loonloos tijdvak (dit wordt uitgelegd in ‘Relevante documenten') door de overheid willens en wetens geestelijk en financieel schade toegebracht. Al jaren (dit speelt vanaf 1-7-2017) krijgen WIA-gedupeerden door een (bewuste) fout in de wet een veel te lage WIA-uitkering, waardoor ze honderden euro’s per maand ten onrechte niet krijgen uitgekeerd. Na jaren loopt dit op tot duizenden euro’s met alle geestelijke en financiële zorgen van dien.

Met deze internetconsultatie onderkent de vorige minister van Sociale? Zaken (Carien van Gennip) dat de huidige wetgeving fout is en hersteld dient te worden. De hoogste rechter heeft met de uitspraak van 29-11-2023 de minister ‘teruggefloten' omdat de wijze van herstel, zoals de minister deze voor ogen had, niet juist is. Desondanks is ze, zoals je kunt lezen in deze internetconsultatie, niet bereid om de fout voor de WIA-gedupeerden volledig te herstellen, zoals de hoogste rechter wel heeft beslist, vanaf het moment dat deze fout voor hen intreedt. En dat is namelijk de startdatum van de WIA-uitkering van de betreffende WIA-gedupeerde.
De WIA-uitkering van WIA-gedupeerden wil ze herstellen vanaf de datum uitspraak van de hoogste rechter en dat is dus 29-11-2023. Ook al heeft de WIA-gedupeerde al jaren, ver voor 29-11-2023, een veel te lage WIA-uitkering ontvangen.
Dit is uiteraard volledig onterecht, onrechtvaardig en (in feite) minachting van de rechtspraak.
Ik roep de (nieuwe) minister van Sociale Zaken, Eddy van Hijum, dan ook op eindelijk eens orde op zaken te stellen voor deze WIA-gedupeerden en hen doet toekomen waar ze al die tijd al recht op hebben:
Een correcte WIA-uitkering vanaf de startdatum van de WIA van de betreffende WIA-gedupeerde. En niet pas vanaf 29-11-2023.