Wijziging van het Dagloonbesluit werknemersverzekeringen

Deze wijziging lost een ervaren hardheid op in de manier waarop het dagloon voor de WIA wordt vastgesteld. Het gaat daarbij om WIA-gerechtigden die instromen via de Ziektewet (ZW) na een ziekmelding vanuit de WW. Het dagloon is bepalend voor de hoogte van de uitkering. Voor deze specifieke groep wordt de WW-uitkering die ziet op de laatste maand van de referteperiode, maar is betaald en opgegeven door het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV) in de eerste maand na de referteperiode, alsnog toegerekend aan de laatste maand van de referteperiode. Hierdoor telt deze maand WW-uitkering mee als loon voor de dagloonberekening. Deze wijziging geeft uitvoering aan een uitspraak van de Centrale Raad van Beroep van 29 november 2023.

Reacties op de consultatie

In totaal zijn 11 reacties op deze consultatie openbaar.

Sorteren op: