Wijziging Embryowet naar aanleiding van de derde evaluatie

Reactie

Naam Huisarts n.p. P.J.E. van Rijn
Plaats Rheden
Datum 18 oktober 2023

Vraag1

De wetswijziging is op basis van afspraken in het coalitieakkoord en de derde evaluatie van de Embryowet. De hoofdvraag is of - gegeven de afspraken in het coalitieakkoord - de wijziging genoeg waarborgen biedt voor onderzoek met embryo's en embyoachtige structuren (of andere embryomodellen) zonder de wetenschappelijke vooruitgang onnodig te belemmeren.

Een tweede vraag is of de definitie (genoeg) duidelijkheid biedt voor verschillende soorten embryoachtige structuren. Het is voorstelbaar dat de voorgestelde definitie bijvoorbeeld moeilijk toe te passen is op embryoachtige structuren die op het moment van tot stand komen al voorbij het stadium van de primitiefstreep zijn (gastruloïden). De vraag is dus of het nodig is de definitie uit te breiden en op welke manier dat zou kunnen.
Een chimaera is in de Griekse mythologie een schepsel met lichaamsdelen van meerdere dieren. Wat ons hier interesseert is de therianthrope ,een mens -dier combinatie .Al in een vroeg stadium begint onze zorg hierover bij de cybriden ,cytoplasmatische hybride embryo`s .Het begin dus van levende wezens met een onzekere identiteit waarin de grens tussen de menselijke soort niet langer zichtbaar is al in het eerste stadium van de embryonale ontwikkeling . De bio-ethische hypothese hierbij is dat de productie van cytoplasmatische hybriden absoluut onaanvaardbaar is om minstens twee redenen : aan de ene kant impliceert het in feite een totale manupilatie van de mens en aan de andere kant programmeert en rechtvaardigt het de vernietiging ervan .