Wijziging Embryowet naar aanleiding van de derde evaluatie

In de Embryowet staan regels om ervoor te zorgen dat artsen, laboranten en onderzoekers zorgvuldig omgaan met eicellen, zaadcellen en embryo’s.  Onderzoekers en artsen die met embryo's werken moeten zich aan regels  houden. Met de voorgestelde wijziging worden deze regels aangepast. Door de aanpassingen houdt de wet beter rekening met nieuwe wetenschappelijke ontwikkelingen. 

Reacties op de consultatie

In totaal zijn 7 reacties op deze consultatie openbaar.

Sorteren op: