Wijziging Embryowet naar aanleiding van de derde evaluatie

Reactie

Naam DE COACH (Mrs. Zweistein)
Plaats Friesland
Datum 17 oktober 2023

Vraag1

De wetswijziging is op basis van afspraken in het coalitieakkoord en de derde evaluatie van de Embryowet. De hoofdvraag is of - gegeven de afspraken in het coalitieakkoord - de wijziging genoeg waarborgen biedt voor onderzoek met embryo's en embyoachtige structuren (of andere embryomodellen) zonder de wetenschappelijke vooruitgang onnodig te belemmeren.

Een tweede vraag is of de definitie (genoeg) duidelijkheid biedt voor verschillende soorten embryoachtige structuren. Het is voorstelbaar dat de voorgestelde definitie bijvoorbeeld moeilijk toe te passen is op embryoachtige structuren die op het moment van tot stand komen al voorbij het stadium van de primitiefstreep zijn (gastruloïden). De vraag is dus of het nodig is de definitie uit te breiden en op welke manier dat zou kunnen.
Mijn reactie is dat de correctie van de voorgaande tekst die bedoeld wordt in deze inernetconsultatie, onvoldoende op zijn (of haar: in het Frans is het La merite als ik het wel heb) merites beoordeeld kan worden zonder te kunnen beschikken over die voorgaande tekst. Derhalve dient m.i. deze internetconsultatie herhaald te worden, met de te corrigeren zinnen geciteerd voorafgaand aan het aanbieden van de voorgestelde correctie.
Daarnaast is het meer in het algemeen mijn indruk dat bedoelde huidige, ongecorrigeerde tekst niet alleen ter correctie wordt aangeboden t.b.v. het verbeteren van de juridische en medische knelpunten, maar ook om lezers en gebruikers die last hebben van sexe-allergie tegemoet te komen door de tekst zoveel mogelijk onzijdig te maken.
Daar waar dat kan zonder de inhoud en de doelstelling van de nieuwe tekst te schaden lijkt mij dit op zich toe te juichen: de vanzelfsprekendheid waarmee wij jarenlang allerlei zaken hebben aangeduid in de mannelijke vorm enkelvoud mag wel eens afgestoft worden.
De zwangere vrouw vervangen door "de persoon die zwanger wil worden" gaat echter nog enige tientallen jaren voor de muziek uit. Pas wanneer mannen zich hebben laten ombouwen tot zeepaardjes kan dit van toepassing zijn; eerder niet.