Wijziging Embryowet naar aanleiding van de derde evaluatie

Reactie

Naam N Willemse
Plaats Nieuwleusen
Datum 4 december 2023

Vraag1

De wetswijziging is op basis van afspraken in het coalitieakkoord en de derde evaluatie van de Embryowet. De hoofdvraag is of - gegeven de afspraken in het coalitieakkoord - de wijziging genoeg waarborgen biedt voor onderzoek met embryo's en embyoachtige structuren (of andere embryomodellen) zonder de wetenschappelijke vooruitgang onnodig te belemmeren.

Een tweede vraag is of de definitie (genoeg) duidelijkheid biedt voor verschillende soorten embryoachtige structuren. Het is voorstelbaar dat de voorgestelde definitie bijvoorbeeld moeilijk toe te passen is op embryoachtige structuren die op het moment van tot stand komen al voorbij het stadium van de primitiefstreep zijn (gastruloïden). De vraag is dus of het nodig is de definitie uit te breiden en op welke manier dat zou kunnen.
Er is in deze juist meer bescherming nodig voor de embryo's, het menselijk zaad en de eicellen. Ik vind het een goede zaak dat er ook bescherming geboden gaat worden aan alles wat daarvan gemaakt of uit genomen is (uit is gaan ontwikkelen) en dat er bescherming gaat zijn voor embryo's die niet op de 'klassieke manier' ontstaan zijn (de 'embryomodellen'. Dat hier wel onderzoek op gedaan zou mogen worden, vind ik een kwalijke zaak. Het doel heiligt niet het middel. Dit geldt ook voor de embryo's die 'over' zijn van een fertiliteitsbehandeling. Het lijkt mij goed om nu ook vast te stellen dat onderzoek hierop niet toegestaan mag zijn. Voor 'ELS' (zie p.19 concept MvT) wil ik ook nog opmerken dat wat gemaakt is ook weer vernietigd gaat worden en dus ook niet gemaakt moet worden (voor onderzoek).

In het bijzonder van mens-beest combinaties mag duidelijk zijn dat dat absoluut niet moet kunnen en dat het dan ook duidelijk en in het geheel verboden moet zijn om zulke combinaties te maken.

Conclusie: De wetenschappelijke vooruitgang zal niet onnodig belemmerd worden. Sterker nog er zijn heel wat mogelijkheden en er zou juist meer bescherming moeten komen voor het menselijke.