Wijziging Nadere regeling kinderarbeid

Op verzoek van het ministerie van SZW heeft Regioplan een aantal aanbevelingen gedaan voor modernisering van de regelgeving voor kinderarbeid. Met de uitwerking wordt regelgeving gemoderniseerd, verduidelijkt en aangescherpt. Met deze wijzigingen mogen kinderen van 13 t/m 15 jaar onder strikte voorwaarden op niet-schooldagen en tijdens vakantieweken tot een later tijdstip werken en op zondag werken. De wijziging regelt verder een verbod voor kinderen tot 16 jaar om te werken in een ruimte in een horecalokaliteit gedurende de tijd dat daar alcoholhoudende dranken geschonken worden of kunnen worden. Zij mogen gedurende die tijd alleen werken in een ruimte waar klanten niet kunnen komen. Het verbod geldt niet voor kinderen tot 16 jaar die werken in het kader van een formele vmbo-opleiding (Artikel 24, lid 5 van de Alcoholwet).

Reacties op de consultatie

In totaal zijn 18 reacties op deze consultatie openbaar.

Sorteren op: