Regeling tot wijziging van de Regeling Wet kinderopvang ten behoeve van het uitbreiden van de administratieplicht van kindercentra

Reactie

Naam Anoniem
Plaats Nieuwegein
Datum 12 september 2023

Vraag1

U kunt reageren op het hele voorstel. Specifiek zijn we geïnteresseerd in het antwoord op de volgende vraag: Er is gekozen voor een bewaartermijn van 6 weken. Stel dat dit 3 maanden zou worden, wat zijn hier dan de gevolgen van voor de houders?
Als organisatie vinden wij het belangrijk om in de praktijk te voldoen aan de gestelde wet- en regelgeving. Indien wij niet aan verantwoorde kinderopvang kunnen voldoen maken wij de keuze om de locatie of groep te sluiten. Het vastleggen van de uitvoer van wet- en regelgeving neemt veel tijd in beslag in de praktijk.

In de huidige dagelijkse praktijk met personele krapte moeten onze locatiemanagers en hun medewerkers flexibel zijn. Zo zullen collega’s langer blijven als de situatie hier om vraagt, of valt een vaste medewerker op een buurgroep in omdat daar onverwacht het vaste gezicht uitvalt. Ook het afmelden van kinderen kan weleens wat later gebeuren als het druk is met ouders die hun kind komen halen. Wij willen ook dat alle aandacht gaat naar het afscheid van de kinderen en de overdracht naar ouders, en niet naar de administratie.

Uiteraard moet de situatie zoals deze was in de praktijk ook nog worden aangepast in de registratie. In de hectiek van de dag hebben andere zaken soms meer prioriteit voor de locatiemanager en pedagogisch medewerkers op de groep. Voor een aantal weken in het directe verleden kan een locatiemanager de keuzes en aanpassingen in het dienstrooster nog terughalen indien dit niet direct is gedaan. Over een langere periode wordt dit lastiger. Een periode van drie maanden is in dit opzicht te lang. Wij zijn van mening dat een periode van vier weken reëler is. Een steekproef van twee weken zou ook al een goed beeld moeten geven voor de toezichthouder. Bij twijfel kan de toezichthouder altijd terug komen voor een steekproef in de praktijk. Dan kan de toezichthouder onomstotelijk vaststellen of aan wet- en regelgeving wordt voldaan.

BLOS kinderopvang, Zein Childcare en BijdeHandjes kinderopvang.