Regeling tot wijziging van de Regeling Wet kinderopvang ten behoeve van het uitbreiden van de administratieplicht van kindercentra

In de Regeling Wet kinderopvang wordt de vereiste administratie van de houder uitgebreid met 1) het overzicht van ingezette beroepskrachten en 2) de presentielijsten van de kinderen met indicatie van de aankomst- en vertrektijden. Hier wordt ook een bewaartermijn aan gekoppeld. Voor een goede bedrijfsvoering, moet een kindercentrum een deugdelijke en inzichtelijke administratie hebben. Ook  kan de toezichthouder hierdoor beter toezicht houden op bepaalde kwaliteitseisen.

Reacties op de consultatie

In totaal zijn 59 reacties op deze consultatie openbaar.

Sorteren op: