Regeling tot wijziging van de Regeling Wet kinderopvang ten behoeve van het uitbreiden van de administratieplicht van kindercentra

Reactie

Naam Anoniem
Plaats Almelo
Datum 14 september 2023

Vraag1

U kunt reageren op het hele voorstel. Specifiek zijn we geïnteresseerd in het antwoord op de volgende vraag: Er is gekozen voor een bewaartermijn van 6 weken. Stel dat dit 3 maanden zou worden, wat zijn hier dan de gevolgen van voor de houders?
Dagelijks werken wij als gehele organisatie hard om alle kinderen kwalitatief goede opvang te bieden. Want dat is waar ons hart ligt. Een van de onderdelen is het voldoen aan de BKR.
Onze systemen (kindplanning en roosterprogramma) laten het wel toe om gegevens een langere periode te bewaren, maar we vragen ons oprecht af wat hiervan de meerwaarde is.
Het roept een gevoel van wantrouwen op, terwijl volgens ons 'vertrouwen' het uitgangspunt zou moeten zijn.