Regeling tot wijziging van de Regeling Wet kinderopvang ten behoeve van het uitbreiden van de administratieplicht van kindercentra

Reactie

Naam Anoniem
Plaats Rijswijk
Datum 12 september 2023

Vraag1

U kunt reageren op het hele voorstel. Specifiek zijn we geïnteresseerd in het antwoord op de volgende vraag: Er is gekozen voor een bewaartermijn van 6 weken. Stel dat dit 3 maanden zou worden, wat zijn hier dan de gevolgen van voor de houders?
Een bewaartermijn en controle tijdens inspectie, samen met de dialoog is geen probleem. Daar zijn de personeelsroosters en kindroosters voor. Het moet echter niet zo zijn, dat de controle leidend is, maar de toetsing, de dialoog en eerdere resultaten leiden. Dwingend en streng daar waar de kwaliteit te wensen overlaat en soepeler daar waar kan. Dat is waarvoor het risicogestuurd toezicht voor is. Indien systemen er niet zijn of (tijdelijk) niet werken, dan ook de mogelijkheid kunnen hebben om dit op de eigen manier of later te kunnen laten zien en dan geen handhaving direct inzetten. Waarom zou er 3 maanden terug gekeken moeten worden? De huidige toetsing, de eerdere toetsingen, de incidenten, klachten, e.d. geven genoeg inzicht in de kwaliteit. Zorg ook dat de dialoog met de beroepskrachten goed is, zij zijn echt wel eerlijk over een werksituatie of de GGD inspecteur voelt dat er iets niet klopt. Laten we vooral uitgaan van vertrouwen en het feit dat wij ons vak goed willen doen.