Wijzigingsbesluit aanpassing van de indicatoren voor de beoordeling van de leerresultaten

Wijziging van het Inrichtingsbesluit WVO in verband met aanpassing van de indicatoren voor de beoordeling van de leerresultaten

Consultatie berichten

Overzicht van alle berichten bij de consultatie, gesorteerd op datum

Consultatie rapport gepubliceerd, 13 april 2015

Consultatieverslag