Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijzigingsbesluit financiële markten 2011

Het ontwerpbesluit Wijzigingsbesluit financiële markten 2011 bevat als onderdeel van de Wijzigingscyclus van nationale regelgeving op het terrein van de financiële markten een aantal wijzigingen van algemene maatregelen van bestuur die hun grondslag hebben in de Wet op het financieel toezicht (Wft. Het ontwerpbesluit heeft een beoogde inwerkingtredingsdatum van 1 januari 2011.

Consultatie berichten

Overzicht van alle berichten bij de consultatie, gesorteerd op datum

Document toegevoegd, 10 juni 2010

Een nieuwe versie van het besluit is ter consultatie voorgelegd in verband met een aanpassing in artikel III, onderdeel B van het onderhavige besluit. Ook de toelichting bij dit onderdeel is aangepast.

Zoeken
Uitgebreid zoeken