Wijziging Subsidieregeling Demonstratie Klimaattechnologieën en –innovaties in transport DKTI

Het ministerie van IenW bereidt een uitbreiding voor van de regeling voor Demonstratie klimaattechnologieën en -innovaties (DKTI). Dit nieuwe onderdeel heet ‘Learning by Using’. Bedrijven die samen kennis willen opdoen met de inzet van zero-emissie (ZE) vrachtwagens kunnen in het kader van Learning by Using subsidie krijgen voor een deel van de kosten voor experimentele ontwikkeling, voertuigen en tank- en laadinfrastructuur. Ook zijn er enkele kleinere wijzigingen in de bestaande regeling.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 08-10-2020
Einddatum consultatie 05-11-2020
Status Regeling in werking getreden
Type consultatie Ministeriële regeling
Organisatie Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Keten-ID 11819
Onderwerpen Weg Energie Lucht

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

De DKTI Learning by Using richt zich op
• ondernemingen in de transport- en vervoersector en
• en exploitanten van tank- of laadinfrastructuur voor duurzame energiedragers.

De doelen van deze uitbreiding van de DKTI regeling zijn:
• bedrijven samen ervaring te laten opdoen met de grootschalige inzet van ZE voertuigen in de categorieën N2 vanaf 4250 kg en N3;
• procesinnovatie met betrekking tot de inzet van deze voertuigen te bevorderen;
• kennisdeling hieromtrent met relevante partijen.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Door Learning by Using winnen enerzijds koploperbedrijven waardevolle informatie in over de mogelijkheden om zero emissie vrachtwagens op grote schaal in te zetten in hun dagelijkse logistieke processen. Hierdoor worden onzekerheden over inzetmogelijkheden weggenomen en de kosten van de inzet van voertuigen kunnen verder worden verlaagd.
Anderzijds voorzien projecten daarin dat opgedane ervaringen worden gedeeld met de sector als geheel waardoor ook de onzekerheden van potentiele toekomstige gebruikers over het gebruik van zero emissie vrachtwagens verkleind kunnen worden.
Tenslotte kunnen aan de aanbodkant gedeelde kennis en ervaringen dienen als input voor verdere aanpassing van zero emissie vrachtwagens aan de behoeften van grootschalige inzet.

Waarop kunt u reageren

U kunt tot en met 5 november 2020 via deze website reageren op alle wijzigingen van deze regeling en de toelichting erop.
In het bijzonder verzoekt het ministerie u om met betrekking tot artikel 19 kenbaar te maken of het lagere steunpercentage voldoende is voor investeringen milieubescherming en om een project learning by using aan te kunnen gaan.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Externe bronnen

Te wijzigen regeling Subsidieregeling Demonstratie Klimaattechnologieën en – innovaties in transport

Bron: wetten.overheid.nl

publicatie in de Staatscourant

Bron: zoek.officielebekendmakingen.nl