Wijzigingswet SZW-wetten Caribisch Nederland 2023

Hoofddoelstelling van het wetsvoorstel is het, tegen het licht van de beoogde gelijkwaardigheid van Caribisch Nederland (CN), moderniseren van het stelsel en daarmee tegelijkertijd verbeteren van de bestaanszekerheid in brede zin (breder opgevat dan alleen inkomen). Om de samenhang tussen de verschillende wijzigingen te benadrukken zijn de wijzigingen gebundeld tot de ‘Wijzigingswet SZW-wetten Caribisch Nederland 2023’.

Reacties op de consultatie

In totaal zijn 6 reacties op deze consultatie openbaar.

Sorteren op: