Verruiming tijdelijke maatwerkregeling duurzame inzetbaarheid en eerder uittreden naar bedrijven

Reactie

Naam UWV (Geert van der Wal)
Plaats Emmen
Datum 17 maart 2023

Vraag1

U kunt reageren op alle onderdelen van de concept wijziging van de subsidieregeling. Voor verdere informatie kunt u terecht op https://www.uitvoeringvanbeleidszw.nl/subsidies-en-regelingen/duurzame-inzetbaarheid-bedrijven.

Uw reactie kan worden gebruikt bij het verbeteren van de concept wijziging van de subsidieregeling. Daarna zal de subsidieregeling definitief worden vastgesteld.
Graag zouden we met u willen sparren over de mogelijkheden van de verruiming MDIEU in het licht van onze activiteiten op gebied van Duurzame Inzetbaarheid. Wij zijn de werkgroep Duurzame Inzetbaarheid Noord. Hieronder treft u een introductie van ons aan. Naast de activiteiten die we vanuit de werkgroep zonder financiën doen, liggen er plannen om met middelen meer activiteiten op te zetten.
Wellicht kunnen we een teamsafspraak maken.

Namens de werkgroep DI Noord,
Geert van der Wal, 06-51182657 geert.vanderwal@uwv.nl


Introductie werkgroep DI Noord
Duurzame Inzetbaarheid (DI) Noord is ontstaan vanuit de samenwerking rondom het DI project van Drenthe. Na afloop van het project is de samenwerking voortgezet vanuit de overtuiging dat aandacht voor Duurzame Inzetbaarheid de arbeidsmarkt in Noord Nederland versterkt.
Daarom willen we Duurzame Inzetbaarheid in Noord Nederland bevorderen!
Activiteiten
• Het houden van fysieke en online bijeenkomsten
• Promotie van DI door o.a. het houden van presentaties
• Aanbieden van de Quick Scan
• Delen en verbinden van DI informatie, nieuws, agenda items van anderen
• De website www.duurzameinzetbaarheidnoord.nl
• De LinkedIn groep, (https://www.linkedin.com/groups/12419445/ )

De deelname aan de DI Noord Werkgroep doet elke partij vanuit een intrinsiek belang, het sluit aan bij de doelen en of activiteiten van de eigen organisatie.

Trackrecord
• Masterclass Duurzame Inzetbaarheid 1-2-2022 (online)
• Week van de vitaliteit (online)
o Geldzorgen van Werknemers, wat doe je al werkgever 19-9-2022
o Fit en vitaal 20-2-9-2022
o Amplitie 21-9-2022
o Grip op geld voor werknemers 22-9-2022
o Generatieverschillen op de werkvloer 22-9-2022
• Masterclass Zinvol Werken 2-2-2023 (hybride)

Bijlage