Verruiming tijdelijke maatwerkregeling duurzame inzetbaarheid en eerder uittreden naar bedrijven

Reactie

Naam benVitaal (M Niehe)
Plaats Maastricht
Datum 14 maart 2023

Vraag1

U kunt reageren op alle onderdelen van de concept wijziging van de subsidieregeling. Voor verdere informatie kunt u terecht op https://www.uitvoeringvanbeleidszw.nl/subsidies-en-regelingen/duurzame-inzetbaarheid-bedrijven.

Uw reactie kan worden gebruikt bij het verbeteren van de concept wijziging van de subsidieregeling. Daarna zal de subsidieregeling definitief worden vastgesteld.
1. De minimale subsidie is in de huidige aanpak verlaagd, dat is mooi. Projecten met minimaal €150.000 aan subsidiabele kosten zijn echter nog steeds groot. Organisaties tussen de 150 en 500 medewerkers dreigen hiermee buiten de boot te vallen. Dat is jammer genoeg bij andere regelingen ook al het geval (zoals SLIM voor MKB). Wij pleiten voor een verdere verlaging van de minimale subsidie naar €35.000.
2. Het subsidiebudget voor de kleinste projecten is erg beperkt, zeker in vergelijking met het budget voor sectoren. U past de regeling nu aan zodat er meer gebruik van kan worden gemaakt. Maar gezien de grote investering voorafgaande aan de subsidieaanvraag is iets meer zekerheid over het beschikbare totale subsidiebudget gewenst. Welke oplossingen zijn er als het subsidieplafond bereikt wordt?
3. De tijdsinvestering voor het opstellen van de bedrijfsanalyse en activiteitenplan t.o.v. mogelijk mislopen van de €5.000 vergoeding is een grote drempel. Dit kan organisaties afschrikken en dat lijkt ons niet de bedoeling. We willen ook opmerken dat de inschattingen van de regeldrukkosten, voor zowel de bedrijfsanalyse als het activiteitenplan, niet realistisch lijken (vb: een half uur voor kennisneming van de regelgeving?). Is achteraf compensatie mogelijk voor bedrijfsanalyses (en tijdsinvesteringen in activiteitenplannen) van bedrijven die uitgeloot worden of anderszins buiten de boot vallen? Als de aanvrager om wat voor reden dan ook besluit het goedgekeurde plan niet geheel uit te voeren, vervalt dan ook het recht op de forfaitaire vergoeding voor de bedrijfsanalyse?
4. Omwille van eventuele liquiditeitskrapte bij bedrijven, is het aan te moedigen om de bevoorschotting standaard op 40% te stellen in plaats van op 20%.
5. In hoeverre is in de regeling voor arbeidsorganisaties ruimte voor clustering? Kan dit alleen voor franchises zoals beschreven in artikel 16a.6. of mogen organisaties ook op eigen initiatief een gezamenlijke aanvraag doen zonder tussenkomst van een werkgever- en werknemersorganisatie (die er niet in alle gevallen is). Dat wil zeggen, bedrijven die op geen enkele wijze aan elkaar gelieerd c.q. verbonden zijn. En die ook niet in dezelfde sector vallen?
6. Als een project door externe oorzaken niet zoals gepland kan worden uitgevoerd, zou dit tussentijds naar beneden moeten worden bijgesteld. Wat gebeurd er als dit tot onder de minimale projectgrootte blijkt te zijn? Hoe gaat u hiermee om?