Wijzigingsbesluit verwijzingsportaal bankgegevens

Reactie

Naam - (Mw Diny Van Dijk)
Plaats Almere
Datum 27 december 2022

Vraag1

Wat is uw mening over het Wijzigingsbesluit verwijzingsportaal bankgegevens?

1. Vorderen van saldo- en transactiegegevens wordt sneller en gemakkelijker maar de wet beschrijft onvoldoende beleidsmatige en/of technische waarborgen om zorgvuldigheid, proportionaliteit en/of subsidiariteit van gebruik van het Verwijzingsportaal Bankgegevens (VB) af te dwingen.

2. De verplichte jaarlijkse audit op het VB wordt pas medio 2023 afgerond maar tot die tijd is er geen inzicht in de juistheid van gebruikte wetsgronden en goedkeuring door een bevoegde OvJ in het VB. In het VB zou per vordering vastlegging van goedkeuring door de bevoegde (h)OvJ moeten worden opgenomen.

3. Het VB hanteert geen technisch 4-ogen principe waardoor een medewerker van een bevragende instantie met verkeerde intenties (‘rogue cop’) binnen korte tijd enorme hoeveelheden transactie-, saldo- en klantgegevens kan vergaren, misbruiken of lekken.

4. Vorderingen op saldo- en transactiegegevens kunnen zonder technische limiet op de hoeveelheid transacties (inclusief de tegenrekeningnummer en de tenaamstelling) per vordering of beperkende termijn van te leveren transactiegegevens per vordering worden ingevoerd. Bij vordering van rekeninggegevens van bijvoorbeeld grootwinkelbedrijven kan het gaan om vele miljoenen transacties en/of tenaamstellingen van tegenrekeningen per vordering met een termijn van 5 jaar. Door het instellen van technische limieten zouden risico’s kunnen worden beperkt waardoor de impact op de privacy wordt verkleind, bijv. door een limiet van 25k transacties of 3 maanden aan transacties per vordering en/of een limiet van 3 vorderingen per bevragend ambtenaar in te voeren per uur.

5. Vorderingen van saldo- en transactiegegevens van rekeninghouders van banken met meer dan 2,5 miljoen rekeninghouders worden straks sneller verwerkt waardoor onderzoeken naar klanten van deze banken voor de opsporingsdiensten gemakkelijker zullen verlopen, hetgeen mogelijk drempelverlagend werkt. Het creëert mogelijk een situatie waarbij klanten van grote en kleine banken niet op dezelfde manier worden onderzocht (ongelijke behandeling van burgers).

6. Wanneer alleen vorderingen op saldo- en transactiegegevens voor klanten van de grote banken via het VB worden verwerkt zullen klanten met criminele bedoelingen mogelijk hun toevlucht nemen bij de kleinere banken, die minder capaciteit/schaalgrootte hebben voor controle op fraude of witwassen, waardoor risico’s zich zullen verplaatsen en/of toenemen.