Wijzigingsbesluit verwijzingsportaal bankgegevens

Reactie

Naam Anoniem
Plaats Rijen
Datum 28 november 2022

Vraag1

Wat is uw mening over het Wijzigingsbesluit verwijzingsportaal bankgegevens?
Deze maatregel slaat de plank finaal mis. De criminelen, voor wie deze maatregel bedacht zou zijn, gaan alternatieven vinden en zullen hun rijkdommen behouden en verder uitbouwen.
De gewone burgers worden vervolgens opgescheept met dit controlesysteem, wat sterk doet denken aan de voormalige DDR.
Het kost gigantisch veel capaciteit om dit systeem uit te voeren, personeel, datacapiciteit, etc.
Daarnaast kamt vrijwel elke sector met een tekort aan personeel.
De torenhoge kosten van dit systeem zullen uiteraard verhaald gaan worden op de gewone burgers. Waardoor de belastingdruk en het algemene prijspeil zullen gaan stijgen. Dit wakkert een recessie alleen maar aan.
Privacy is ook in het geding.
Bovendien zorgt dit controlemiddel voor een grotere kloof tussen overheid en bevolking, omdat de laatste de overheid gaat wantrouwen. De kloof is al groot en zal dus alleen maar groter worden.