Wijziging van de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs in verband met de invoering van een certificeringsplicht voor het ter beschikking stellen van arbeidskrachten

Er zijn te veel misstanden in de uitzendsector en op dit moment kunnen deze onvoldoende worden aangepakt. Met dit wetsvoorstel wordt een verplicht certificeringsstelsel geïntroduceerd, in lijn met het advies van het Aanjaagteam bescherming arbeidsmigranten en het coalitieakkoord. Door te verplichten dat uitleners over een certificaat beschikken om arbeidskrachten ter beschikking te stellen, worden die arbeidskrachten beter beschermd en malafide partijen van de markt geweerd.

Consultatie berichten

Overzicht van alle berichten bij de consultatie, gesorteerd op datum

Consultatie rapport gepubliceerd, 20 oktober 2023