Wijziging Wet beveiliging netwerk- en informatiesystemen i.v.m. uitbreiding bevoegdheid MinJenV

Deze voorgestelde wijziging van de Wet beveiliging netwerk- en informatiesystemen (Wbni) regelt dat aanbieders, die geen vitale aanbieder zijn en evenmin deel uitmaken van de rijksoverheid, in ruimere mate de beschikking krijgen over dreigings- en incidentinformatie over hun eigen netwerk- en informatiesystemen. Op basis hiervan kunnen zij maatregelen nemen om incidenten te voorkomen of de gevolgen daarvan te beperken.

Reacties op de consultatie

In totaal zijn 27 reacties op deze consultatie openbaar.

Sorteren op: