Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Voorstel van wet tot wijziging van de Participatiewet ten behoeve van de werkvoorzieningen voor visueel beperkten

Doel van het wetsvoorstel is verbetering van de positie van mensen met een visuele beperking in de Participatiewet door de uitvoering van technische werkvoorzieningen over te hevelen van gemeenten naar UWV waar men deskundigheid en ervaring heeft met deze voorzieningen. Gebruikers van de voorziening kunnen dan voor deze werkvoorzieningen terecht bij één loket.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 24-08-2021
Einddatum consultatie 21-09-2021
Status Gesloten
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Keten-ID 12682
Onderwerpen Arbeidsomstandigheden

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd nadat de consultatie is gesloten. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

De doelgroep van het wetsvoorstel bestaat uit mensen met een visuele beperking die ondersteuning van gemeenten nodig hebben om aan het werk te komen en te blijven.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Het beoogde effect van het wetsvoorstel is om de toegankelijkheid van technische werkvoorzieningen en daarmee kansen op werk voor mensen met een visuele beperking te verbeteren.

Waarop kunt u reageren

U kunt reageren op alle onderdelen.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Zoeken
Uitgebreid zoeken

Terug naar overzicht

Acties

Delen regeling