Wijziging Wwft BES

In deze consultatie wordt de wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme BES geconsulteerd. Voor een aantal onderwerpen was ten tijde van de consultatie aanvullend onderzoek nodig van de verantwoordelijke departementen. Het gaat over:
- Toezicht verbeteren op advocaten en notarissen
- Reguleren van cryptocurrencies
- Regelgeving aangaande geldtransporten

Na de consultatie zullen mogelijk voor deze onderwerpen regels in het wetsvoorstel worden opgenomen.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 19-07-2019
Einddatum consultatie 13-09-2019
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Financiën
Keten-ID 10722
Onderwerpen Financieel toezicht

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

U wordt verwezen naar het bijgevoegde IAK document alsmede het algemeen deel van toelichting.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

U wordt verwezen naar het bijgevoegde IAK document alsmede het algemeen deel van toelichting.

Waarop kunt u reageren

Op alle onderdelen van het wetsvoorstel.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Externe bronnen

Huidige regeling

Bron: wetten.overheid.nl