Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 20..

Regels met betrekking tot de inlichtingen- en veiligheidsdiensten alsmede wijziging van enkele wetten

Consultatie berichten

Overzicht van alle berichten bij de consultatie, gesorteerd op datum

Modernisering Wiv 2002, 15 april 2016

Het wetsvoorstel is mede aangepast op basis van de reacties. Vandaag heeft de Ministerraad hiermee ingestemd. Na het advies van de Raad van State wordt het aangeboden aan de Tweede Kamer, waarbij het wetsvoorstel openbaar wordt. Streven is om dit voor het zomerreces te doen. Informatie: www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/bevoegdheden-inlichtingendiensten-en-veiligheidsdiensten/inhoud/wet-op-de-inlichtingen-en-veiligheidsdiensten-wiv