Wet maximering huurprijsverhogingen geliberaliseerde huurcontracten (verlenging)

Reactie

Naam Anoniem
Plaats Venlo
Datum 6 november 2023

Vraag1

Wat is uw reactie op het voorstel de jaarlijkse huurstijging in het geliberaliseerde segment tot 1 mei 2027 wettelijk te maximeren?
Dat de jaarlijkse huurstijging wordt gemaximeerd is een goed voorstel, voor mij zelfs een vereiste, maar waarom tot 1 mei 2027? Zolang er zo'n groot woningtekort is zou dit de gangbare weg moeten zijn. Uit de gepubliceerde reacties is goed op te maken wie verhuurder is en wie huurder.

Vraag2

Wat is uw reactie op het voorstel de maximale huurstijging gelijk te stellen aan de gemiddelde CAO-loonontwikkeling in Nederland plus 1%?
Dit is een slecht voorstel. Er zijn hele groepen mensen die geen link hebben met de CAO-ontwikkelingen. Denk hierbij aan gepensioneerden en mensen die afhankelijk zijn van uitkeringen en toeslagen.

Vraag3

Wat is uw reactie op het voorstel de gemeenten een toezichthoudende rol toe te kennen op de hoogte van huurprijzen en de bevoegdheid te verlenen om te handhaven als verhuurders meer huurverhoging doorberekenen dan maximaal is toegestaan in het geliberaliseerde segment (afdwingbaarheid van de wet vergroten)?
Ook dit is geen goed voorstel. Hiermee ben je afhankelijk of jouw gemeente iets voor je wil doen. Dit kan beter door de Huurcommissie worden gedaan indien zij doorzettingsmacht krijgen. Dit zou ook in andere gevallen (bijv. bij schimmel in de woning, slecht onderhoud, enz.) mogelijk moeten zijn voor de Huurcommissie.