Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Modernisering Wet WOZ

Het wetsvoorstel moderniseert de Wet WOZ. Het voorziet onder andere in het openbaar maken van de WOZ-waarde.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 02-04-2012
Einddatum consultatie 14-05-2012
Status Gesloten
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Financiën
Onderwerpen Belasting

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

Het wetsvoorstel modernisering Wet WOZ voorziet onder andere in het openbaar maken van de WOZ-waarde van woningen en in een introductie van een informele wijze van bezwaarafhandeling.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Gemeenten en belanghebbenden.

Verwachte effecten van de regeling

Dit wetsvoorstel draagt bij aan een beter inzicht in de totstandkoming van een WOZ-waarde. Tevens wordt een laagdrempelig contactmoment gecreëerd tussen gemeente en belanghebbende.

Doel van de consultatie

Het doel van deze consultatie is om een ieder in de gelegenheid te stellen om op het wetsvoorstel te reageren. De ingekomen reacties worden meegenomen bij de uiteindelijke beslissing over de vorm waarin het wetsvoorstel wordt ingediend.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

Reacties zijn mogelijk ten aanzien van het hele wetsvoorstel.

Zoeken
Uitgebreid zoeken

Terug naar overzicht