Wwft

Het Ministerie van Financiën consulteert samen met het Ministerie van Veiligheid en Justitie voorgenomen wijzigingen van de Wet ter voorkoming van witwassen en het financieren van terrorisme (Wwft).

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 19-07-2011
Einddatum consultatie 11-09-2011
Status Gesloten
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Financiën, Ministerie van Justitie en Veiligheid
Onderwerpen Financieel toezicht Criminaliteit Terrorisme

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd nadat de consultatie is gesloten. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

Voorkomen van witwassen en het financieren van terrorisme.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Banken, verzekeraars, makelaars, advocaten, notarissen, handelaren in grootwaarde, casino's, beleggingsinstellingen, betaalinstellingen, accountants, trustkantoren.

Verwachte effecten van de regeling

Versterking anti-witwasmaatregelen.

Doel van de consultatie

Het Ministerie van Financiën en het Ministerie van Veiligheid en Justitie zoeken continu naar vervolmaking van de maatregelen ter voorkoming van witwassen. Daarnaast is Nederland in 2010 geëvalueerd in het kader van de derde wederzijdse evaluatie ronde van de Financial Action Task Force (FATF).

De FATF, ingesteld door de G-8, vervult internationaal een voortrekkersrol in de strijd tegen witwassen en financiering van terrorisme. De FATF heeft 40 aanbevelingen ter bestrijding van witwassen opgesteld en 9 aanbevelingen ter bestrijding van de financiering van terrorisme.

In het evaluatierapport over de derde wederzijdse evaluatie van Nederland werden enkele tekortkomingen in de Wwft gesignaleerd. Deze hadden onder meer betrekking op elementen van het cliëntenonderzoek dat instellingen, die onder de reikwijdte van de Wwft vallen, moeten uitvoeren. Een aantal aanpassingen van de Wwft in dit wetsvoorstel strekt ertoe tegemoet te komen aan de aanbevelingen van de FATF. Gevolg geven aan alle aspecten van het rapport zou een forse toename van de administratieve lasten opleveren. Daarom is de nadruk gelegd op die punten waarop de wet niet volledig lijkt aan te sluiten bij de derde witwasrichtlijn, of waar verbetering van het stelsel eenvoudig en zonder onredelijke toename van de nalevingskosten valt te realiseren.

Beide ministeries zijn geïnteresseerd hoe uw organisatie aankijkt tegen de voorgestelde wijzigingen.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

Gehele regeling.